pášupatové (Hind)

pášupatové [pāśupata] – název pro tradici vyznavačů boha Šivy se silným prvkem oddanosti a sebepokoření. Podle legendárního podání ji založil v 2. st. Lakulíša, autor textu Pášupatasútra, který je uznáván členy této tradice za Šivovu inkarnaci.

Karel Werner