púdžá (Hind)

púdžá [pūjā] – pobožnost v rituálním provedení. Denní jednoduchá nebo složitější púdžá před domácím oltářem zvoleného boha je povinností každého svědomitého hinduisty, zvláště otce rodiny, který ji provádí za všechny ostatní členy rodiny, obvykle za jejich účasti. Pro širší pojetí viz bohoslužba.

Literatura:
Padoux, André (1990), L’image divine: culte et méditation dans l’hindouisme, Paris: Editions du C.N.R.S.

Karel Werner