púrnávatára (Hind)

púrnávatára [pūrṇāvatāra] – úplné či celistvé vtělení boha, na rozdíl od pouze částečné inkarnace. V případě Višnuově se obvykle pokládá „evoluční“ řada jeho deseti avatárů za plné inkarnace, stoupenci kultu Kršnova však namnoze uznávají jen Kršnu za plnou Višnuovu inkarnaci či pravý „sestup“ boha. (Vedle toho jsou ovšem také Kršnovi vyznavači, kteří odmítají ideu, že by byl vtěleným Višnuem, a pokládají Kršnu za vůbec Nejvyššího Pána jako takového.)

Karel Werner