padma (Hind)

padma – lotos; v různých asijských tradicích symbol (duchovní) čistoty. V hinduismu (a buddhismu) je tato symbolika dále rozvedena. Lotosová rostlina má své kořeny v bahně, roste skrze u dna kalné, ale výše se pročišťující vodní vrstvy směrem ke světlu, a nad hladinou otvírá svůj květ slunečnímu jasu, jenž je sám o sobě symbolem osvícení. Lotos takto tedy symbolizuje pokrok člověka na duchovní cestě, ze stavu zaslepenosti, kdy byl ovládán svými nižšími pudy a instinkty, skrze samsárové stavy, znečištěné vášněmi a různými stupni nevědomosti, až dosáhne výhled na vysvobození a otevře své poznání stavu probuzení. Výraz padma je též někdy používán místo výrazu čakra pro duchovní centra v jemném těle, hlavně však označuje sedmé centrum, sahasrárapadma (tisícilístkový lotos), který je podle kundaliníjógy silovým bodem vysvobození a je umístěn na temeni hlavy nebo něco nad ní.

Karel Werner