panteismus (Hind)

panteismus („všebožství“) – filozofický světový názor, podle kterého je Bůh totožný se jsoucnem (srovn. starořeckou školu eleatské filozofie) či s veškerou skutečností, pojatou jako příroda (srovn. G. Brunovo deus sive natura). Jeho nejvýznačnějším pozdějším představitelem by Spinoza. Protože jde zjevně o druh monismu, je tento termín někdy ne zcela oprávněně uplatňován na indický upanišadový nebo i na védántový monismus. Nehodí se ani na „populární védántu“ („Bůh dlí v srdci všech tvorů“), pro nějž by spíše platil méně užívaný termín „panenteismus“. Zásadně lze říci, že indické varianty monismu se vymykají jednoduché klasifikaci.

Karel Werner