panychida (JKI-K)

panychida (řec. pannychis – celonoční) Pravosl. pohřební bohoslužba. V dobách pronásledování prvních křesťanů se konala v noci a až postupně se její název přenesl na označení zádušní bohoslužby. P. za zemřelého se slouží před pohřbem nad tělem zemřelého, 3., 9. a 40. den po pohřbu a také v den narozenin, jmenin a úmrtí. Několikrát do roka se také slouží p. za všechny zemřelé ve víře.

Viz též: rekviem

Pavel Boček