paramártha (Hind)

paramártha [paramārtha] – nejvyšší pravda; úroveň nejvyšší pravdy. Výraz, používaný některými systémy pro absolutno čili nejvyšší transcendentní skutečnost, jehož implikací je názor, že normální lidská zkušenost zná pouze nižší, omezenou pravdu na relativní úrovni skutečnosti. Odtud pramení teorie „o dvojí pravdě“ nebo „dvojí úrovni pravdy“ některých systémů indické logiky.

Karel Werner