param brahma (Hind)

param brahma – nejvyšší brahma, nejvnitřnější podstata skutečnosti. V Šankarově systému advaitavédánty je to jediná pravá realita, totožná s paramátmanem, mimo niž nic jiného vpravdě neexistuje.

Karel Werner