parampará (Hind)

parampará [paramparā] – nepřerušený sled; název pro způsob přenášení ústní tradice v přímé posloupnosti z učitele na žáka.

Karel Werner