parišad (Hind)

parišad [pariṣad] – náboženské shromáždění; skupina bráhmanů, zabývajících se studiem véd.

Karel Werner