pastor (JKI-K)

pastor (z lat. pastor – pastýř) V některých protest. církvích název pro faráře; užívá se však i obecného označení farář nebo kazatel.

Pavel Spunar