patrocinium (JKI-K)

patrocinium Zasvěcení kostela, kaple nebo oltáře určitému světci, který je pak považován za jejich ochránce. Některé okruhy lidské činnosti (např. řemesla) zasvěcovaly své kultovní objekty obvykle témuž světci – svému patronovi. Zkoumání p. podle jejich územního rozšíření, hustoty a časového postupu je závažné pro poznání světcova kultu, círk. a sídelních dějin, stejně jako dějin kultury a umění.

Jiří Kejř