personalismus katolický (JKI-K)

personalismus katolický (z lat. persona – osoba) Jeden z proudů kat. teologie a filosofie, který vznikl v 30. letech ve Francii kolem časopisu L´Esprit. P.k. vychází z představy nejvyšší božské bytosti – Osobnosti, která oslovuje člověka a orientuje jeho rozhodnutí, a jednotlivých soukromých bytostí, v nichž sídlí duch. božská substance. Vyzdvihuje odpovědnost křesťana, jenž svou aktivní činností přispívá k přeměně společnosti. Tuto přeměnu vědomě připravuje, pracuje na sobě a posiluje rozvoj své etické stránky: osobností se stává až ve společnosti s druhými osobnostmi. Hl. představiteli p.k. jsou Emmanuel Mounier (1905-1950) a Jean Lacroix (1900-1986; čes.: Smysl člověka, 1970).

Helena Pavlincová