pinda (Hind)

pinda [piṇḍa] – (1) pravidelná oběť, přinášená předkům, která se počíná první obětí během pohřebního rituálu; sestává ze směsi rýže a mouky, zformované do kuliček; (2) v buddhismu: potrava, vložená do misek mnichů na jejich denní cestě za almužnou ode dveří ke dveřím.

Karel Werner