pitrlóka (Hind)

pitrlóka [pitṛloka] – svět otců, dočasný příbytek předků na onom světě, někdy ztotožňovaný s nebem (svarga, Atharvavéd 18.4.64), jindy s pododdělením říše Jamy, vládce podsvětí. Žijí tam v relativní blaženosti, pokud jim vystačí zásluhy získané dobrými skutky a oběťmi za života na zemi, a pokud jsou udržováni oběťmi, za ně přinášenými jejich potomky na zemi. Posléze však musí opět zemřít a být znovu zrozeni ve světě.

Karel Werner