pohřební obřady (Hind)

pohřební obřady (antjéšti [antyeṣṭi]) – sestávají z doprovodu ostatků zemřelého na žároviště, jejich spálení na dřevěné hranici za recitace příslušných posvátných textů a z cirkumambulace hořící hranice proti směru hodinových ručiček, tedy opačným směrem než při normálních pobožnostech. Popel a zuhelnatělé zbytky kostí jsou vrženy do řeky, obvykle po třech dnech. Úlitby a oběti (pinda) za zemřelého se mají provádět po 10 dní.

Karel Werner