popel (Hind)

popel – symbol čisté esence reality. Je to zejména popel ze spálených obětin, který po zredukování ohněm vnějších jevových kvalit (obětovaných zemědělských produktů, květin apod.) symbolizuje základní jednotu čili božskou podstatu všech věcí a veškeré skutečnosti. Jelikož je výsledkem očistného procesu ohněm, jenž symbolizuje také vnitřní proces očisty „žárem“ askeze (tapas; původní význam přežívá, poněkud oslaben, i v českém ekvivalentu „teplo“) a redukuje mnohost na jednotu, je popel také symbolem cesty k osvobození a jejího výsledku, transcendentní jednoty s božstvím. Posvátný popel se používá v hinduismu při různých příležitostech k vykreslení symbolických znamení jednotlivých tradic na čele a někteří sádhuové si potírají popelem celé tělo nebo si jím „pudrují“ vlasy a rovněž se v popelu pravidelně „koupou“. Popelu se taktéž používá jako součásti v ájurvédských léčebných přípravcích.

Karel Werner