postulát (JKI-K)

postulát (z lat. postulans – žádající) Zkušební doba kandidáta řeholního řádu (postulanta) před přijetím do noviciátu.

Helena Pavlincová