posvátná šňůra (Hind)

posvátná šňůra – znak příslušnosti k jednomu ze tří vyšších společenských stavů (varna). Liší se podle kastovní příslušnosti a je nošena na nahém těle, navlečena přes levé rameno. Uděluje se chlapcům, obvykle ve věku 8–12 let (podle kastovní příslušnosti) během iniciačního rituálu, kterým jsou přijati do své dědičné kasty jako plnoprávní členové a který představuje jejich „druhé zrození“. Ve starších dobách, nebo snad i dnes v některých ortodoxních rodinách, tím započalo chlapcovo životní stadium brahmačárina. Zvyk nošení posvátné šňůry je doložen již v indoíránské době, dnes však jej zachovávají hlavně bráhmani, a to obvykle i ti, kteří nevykonávají kněžské povinnosti.

Karel Werner