prákrt (Hind)

prákrt [prākṛta] – přirozený čili hovorový jazyk, na rozdíl od sanskrtu, jenž je spíše literárním jazykem (v sanskrtu prákrta znamená „přirozený“, samskrta pak zkonstruovaný, umělý). Různými prákrtskými jazyky, které se vyvinuly ze starších árijských kmenových nářečí, zčásti již pod vlivem neárijských indických jazyků, se hovořilo již za časů Buddhových a lišily se nejen od jedné lokality ke druhé, nýbrž i mezi společenskými vrstvami. Jejich pozdější vývoj vedl ke vzniku dalších jazykových nářečí, zvaných apabhramša, a posléze novoindických jazyků jako je hindština, bengálština, paňdžábština atd.

Karel Werner