pránájáma (Hind)

pránájáma [prāṇāyāma] – ovládání pránické životní síly pomocí soustavy dechových cvičení. Je to značně složitý systém, který je součástí vyšších systémů hathajógy a kundaliníjógy, a má za cíl dosažení dokonalého tělesného i duševního zdraví a mimořádných schopností a sil, kulminujících v dlouhověkosti (nebo i relativní „nesmrtelnosti“ v těle). Původně snad šlo o účelově kontrolované a relaxované dýchání, jež usnadňovalo prozpěvování manter během rituálů a zklidňovalo mysl při meditačních cvičeních. V Pataňdžaliho systému osmidílné jógy je pránájáma uvedena jako čtvrtý článek a popsána jako měřené a počítané dechové fáze výdechu, vdechu a zadržení dechu a posléze jako sotva zpozorovatelné (podle některých výkladů „vnitřní“, navenek suspendované) dýchání v hlubokém pohroužení (dhjána). Texty, popisující složitou soustavu pránájámy jsou o několik staletí pozdější.

Karel Werner