préta (Hind)

préta [preta] – „odešlý“, zemřelý; duch zemřelého, který se může podle folkloristických představ zdržovat po nějakou dobu v blízkosti svého pozemského obydlí nebo majetku nežli postoupí dále, aby se posléze objevil před Jamovým soudem nebo před strážci karmických zákonů a pak se znovuzrodil podle svých zásluh.

Karel Werner