pradžňá (Hind)

pradžňá [prajñā] – inteligence; moudrost; nejvyšší vědění, získané jógovým vhledem; stav probuzení. Tato vlastnost je přičtena též božskému prazákladu bytí v jednom z dodatečných „velkých výroků“ upanišad: pradžňánam brahma (brahma je moudrost, Aitaréjópanišad 3.3). Tento výrok je důležitý pro pochopení povahy brahma. Na rozdíl od boha Brahmy, je brahma středního rodu, a proto činí dojem neosobního absolutna, není však pouhým abstraktním principem, nýbrž živým duchovním jsoucnem, nadosobní a nekonečnou inteligencí, obsahující nejvyšší moudrost.

Karel Werner