pradakšina (Hind)

pradakšina [pradakṣiṇa] – obejití v kruhu čili cirkumambulace (ve směru hodinových ručiček). Jde o ceremoniální výraz pocty, úcty nebo náboženského uctívání a provádí se kolem objektů, které mají duchovní význam nebo náboženskou funkci, jako jsou posvátné stromy, oltáře, kaple, svatyně, pomníky a chrámy, méně často též kolem žijících osob.

Karel Werner