prakrti (Hind)

prakrti [prakṛti] – příroda; kosmická tvořivá prasíla, jež produkuje manifestovaný vesmír a všechny jeho živé organismy působením svých tří energetických složek (sattva, radžas, tamas), zvaných guny. V klasickém dualistickém systému filozofie sánkhji představuje prakrti hmotný pól a puruša pól duchovní. Prakrti je věčná (nestvořená) a inherentně pasivní, ale s latentní potencí k činorodosti, k jejíž aktualizaci dojde katalystním působením přítomnosti purušů. Rovnovážný stav gun je tím porušen a prakrti pak vytvoří kosmický systém světů, včetně jednotlivin a tělesných i duševních orgánů jejich obyvatel, s nimiž se purušové dočasně ztotožní, a tím jim tak propůjčí zdánlivou životnost, dokud se od nich opět neosvobodí. V některých jiných směrech hinduistického myšlení je prakrti ztotožňována s pojmem májá a též šakti a vystupuje i jako bohyně Prakrti, aspekt Déví.

Karel Werner