pralaja (Hind)

pralaja [pralaya] – rozpad, zhroucení; „kosmická noc“, zvaná též Brahmova noc, což je období mezi zhroucením vesmíru na konci světového období (kalpa) a počátkem jeho nové manifestace.

Karel Werner