prasthánatrajá (Hind)

prasthánatrajá [prasthānatrayā] – „trojí základna“, tři prameny, uznávané tradicí advaitavédánty za autoritativní zdroje vyššího vědění, totiž rané upanišady, Bádarájanův spis Brahmasútra a Bhagavadgítá. Z nich však pouze upanišady patří mezi zjevená posvátná písma hinduismu (šruti).

Karel Werner