pratjáhára (Hind)

pratjáhára [pratyāhāra] – „protitažení“, název pátého členu Pataňdžaliho systému osmidílné jógy. Představuje první fázi meditačního úsilí a znamená stažení pozornosti z procesu smyslového vnímání, které je svou povahou zaměřeno na předměty vnějšího světa a jejich mentální obrazy, a její obrácení do nitra jako první krok na cestě k vyvinutí vnitřního zření (vize).

Karel Werner