pratjakša (Hind)

pratjakša [pratyakṣa] – (1) vjem; proces smyslového vnímání; (2) běžný názor; obyčejné (povrchní) chápání; (3) intelektuální pochopení pouhými logickými (pojmovými) prostředky (bez hlubšího vhledu).

Karel Werner