pravrttidharma (Hind)

pravrttidharma [pravṛttidharma], pravrttimárga [pravṛttimārga] – cesta konání jakožto metodika k dosažení pokroku na duchovní cestě. Může to znamenat cestu vykonávání rituálů ve víře, že jejich působením lze dosáhnout cíle, což není zcela nerealistické za předpokladu, že nejde o jejich mechanické provádění, nýbrž techniku, již je možno charakterizovat jako „zviditelněnou meditaci“. Většinou však je tím míněna disciplína duchovního rázu, jejíž integrální součástí je aktivní zapojení se do světské činnosti a její produchovnění, které

má vést v pokročilejších stadiích k adeptově hlubší účasti na světovém dění a jeho ovlivňování na progresivně vyšších úrovních ve službě obecnému duchovnímu pokroku.

Karel Werner