presbyter (JKI-K)

presbyter (řec. presbyteros – starší) 1. V protest. církvích volený zástupce věřících. P. je členem presbyteria (rady starších, staršovstva), orgánu, který stojí v čele náb. obce. 2. V římkat. církvi označení kněze.

Helena Pavlincová