prestol (JKI-K)

prestol (řec. hagia trapeza) V pravoslaví čtyřhranný, zpravidla dřevěný stůl, na němž se posvěcují a uschovávají „svaté dary“ (tělo a krev Krista). Nachází se v oltářním prostoru (oltář) chrámu. Na p. leží složená hedvábná rouška (antimins) a na ní kniha čtyř evangelií; dále darochranitelnice (stříbrná nádobka na svaté dary pro nemocné a nádobku s myrem), malý kříž k žehnání, daronosnice (nádobka pro přenášení svatých darů nemocným), nádobky s posvěcenými oleji a svícny se svíčkami (nebo sedmiramenný svícen).

Helena Pavlincová