primice (JKI-K)

primice (z lat. primus – první) V římkat. církvi první mše svatá nově vysvěceného kněze, která se obvykle slouží ve farním kostele jeho rodiště.

Pavel Spunar