protojerej (JKI-K)

protojerej (z řec. prótos – prvý, hiereus – kněz; do 19. stol. též protopop) V pravosl. církvi titul prvého kněze mezi ostatními kněžími sloužícími u katedrálního chrámu. Často bývá udělován duchovním jako čestný osobní titul.

Pavel Boček