prozřetelnost (JKI-K)

prozřetelnost (též providence, providencialismus; z lat. providentia – starostlivost, prozíravost, prozřetelnost) Souhrnný pojem pro různé teistické náb. představy o řízení a udržování chodu stvořeného světa božskou silou. V křesťanství predikát Boha, související s jeho atributy a s jeho stvořitelskými záměry. Kř. providencialismus znamená, že Bůh využívá jak přirozenosti jednotlivých tvorů, tak všech jejich činností, včetně svobodné vůle rozumových bytostí, aby vedl celek stvoření k jeho cíli, dokonalosti. Cílem p. je vyloučit fatalismus.

Břetislav Horyna