purušártha (Hind)

purušártha [puruṣārtha] – osobní cíl. Hinduismus rozeznává čtyři osobní cíle jako součást náboženských povinností hinduisty, o které má každý z nich ve svém životě usilovat: (1) dharma (povinnost, mravní integrita); (2) artha (úspěch ve formě hmotné prosperity, dobré pověsti a případně i slávy); (3) káma (plné smyslové užití a naplnění milostné touhy, jakož i estetické uspokojení); (4) mókša (osvobození). Tyto cíle nelze obvykle v plné míře uskutečnit během jednoho života, zjevně předpokládají dlouhodobý výhled nauky o znovuzrozování. Ani nelze v jednom životě o všechny usilovat současně, a proto byly zkombinovány s naukou o čtyřech životních stadiích (viz ášrama dharma).

Literatura:
Sharma, Arvind (1982), The Puruṣārthas: Study in Hindu Axiology, East Lansing: Michigan State University.

Karel Werner