rádžarši (Hind)

rádžarši [rājarṣi] – žrec nebo světec královského nebo kšatrijského původu.

Karel Werner