rága (Hind)

rága [rāga] – (1) touha, roztouženost, cit, emotivní nálada; (2) hudební útvar nebo motiv, který vyjadřuje specifickou citovou náladu. Hudební rágy jsou klasifikovány mimo jiné podle časových úseků dne a noci, jejichž náladový charakter údajně přesně vystihují.

Karel Werner