rákšasa (Hind)

rákšasa [rākṣasa] – kategorie démonů či zlovolných duchů, člověku nepřátelských. Objevují se v různých formách, též zvířecích, a pohybují se po zemi v noci. Tento výraz byl též používán jako ponižující označení primitivních kmenů v džungli.

Karel Werner