rši (Hind)

rši [ṛṣi] – žrec. Tento termín byl původně užíván jen pro duchovně probuzené či inspirované skladatele védských hymnů. Ke konci védského období se stalo ambicí mnoha členů tehdy již více méně ustavené kněžské vrstvy složit alespoň jeden hymnus, který by došel uznání tím, že by byl použit při rituálech a zajistil tak autorovi vytoužený titul. Tato možnost zanikla po kodifikaci Rgvédu, titul rši však byl poté užíván pro některé význačné postavy upanišadových mudrců a posléze i pro další typy sádhuů. Sedm legendárních ršiů je známo též z bráhman a z purán. V rozšířené formě maharši (velký žrec) se ujalo užívání (a zneužívání) tohoto označení v pozdějších dobách i v současnosti jako čestného titulu pro různé typy sádhuů a guruů.

Literatura:
Rahurkar, V. G. (1964), The Seers of the Rgveda, Poona: University of Poona.

Karel Werner