rituál (Hind)

rituál (krijá [kriyā], karman) – sled symbolických úkonů, které pro vyznavače reprezentují kosmické a duchovní procesy, s nimiž jsou jako jedinci i kolektivně spjati tajemnou korespondencí a které mohou těmito úkony ovlivnit. V jiné formulaci lze říci, že rituály představují pro věřící formu styku s bohy nebo Bohem či transcendentnem. V hinduismu existuje obřad pro každý úsek hinduistova života od zrození po smrt, a poté i za zemřelé předky pokud jejich mužská linie na zemi pokračuje. Dále existují komunální obřady během roku, dány důležitými kalendářními daty, původně s ohledem na zemědělský cyklus polních prací. V minulosti existovaly četné státní rituály ve spojení s královskou formou vlády, které byly v moderním sekularizovaném státě namnoze opuštěny. Rituály hrají důležitou roli také v některých, i vyšších duchovních systémech na cestě k realizaci konečného cíle a existuje metodika provádění jistých rituálů, které symbolicky znázorňují duchovní cestu, jež byla charakterizována jako „zviditelněná meditace“.

Literatura:
Gombrich, R. F. (1988), Indian Ritual and its Exegesis, Delhi: Oxford University Press.
Smith, Brian K. (1989), Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion, New York – Oxford: Oxford University Press.

Karel Werner