rituální očista (JKI-I)

rituální očista Povinnost předcházející modlitbě, připravuje člověka k duch. činnosti a předjímá spirituální očistu. Právní věda rozlišila mezi větším a menším znečištěním, tomu odpovídají i rozdíly v rituálu očisty. Menší očista (wudú) zahrnuje zákl. předepsané pohyby očištění hlavy, rukou a nohou. Formu velké očisty (ghusl) předepisují práv. mazhaby s určitými odlišnostmi. R.o. se zpravidla provádí pomocí vody, je ale možné použít písek nebo kaménky (tajammum). Spočívá v omývání rukou, úst, nosní dutiny, obličeje a paží až k lokti; pak se ruce kladou na temeno hlavy, provádí se očista uší a ušních boltců a nakonec se omývají chodidla a nohy až ke kotníkům. Po tomto úkonu je věřící připraven k modlitbě a nesmí se dotknout nečisté věci nebo osoby, příp. vykonávat tělesné potřeby. Očista vodou mající duch. smysl se provádí i u zemřelých před jejich oblečením do pohřebního rubáše (pohřeb).

Viz též: mikve (JKI-J)

Zdeněk Müller