blasfémie (JKI-K)

(přesměrováno z rouhání (JKI-K))

blasfémie (řec. pomluva, hanobení, zvl. bohů; v círk. terminologii rouhání) Řeč nebo čin hanobící Boha a náboženství.

Viz též: rouhání (JKI-J)

Helena Pavlincová