rouhání (JKI-J)

rouhání (hebr. chilul ha-šem – znesvěcení [božího] jména) Náb. nepatřičné vyslovení božího jména, které může být neuctivé, urážlivé či zbytečné. Zákaz zneužití božího jména je zakotven již v Desateru (Ex 20, 7; Dt 5, 11), přičemž pův. význam této tabuizace zřejmě souvisel s magií; zákaz měl zabránit, aby se kdokoli zmocnil božího jména jeho vyslovením a mohl tak s Bohem manipulovat. V rabínské tradici byl pojem r. dále rozpracován v úzké souvislosti s protikladným pojmem posvěcení božího jména (kiduš ha-šem).

Viz též: blasfémie (JKI-K)

Dalibor Papoušek