rtvidž (Hind)

rtvidž [ṛtvij] – kněz védské tradice, který zastává funkci vykonavatele obětního rituálu.

Karel Werner