sákšin (Hind)

sákšin [sākṣin] – svědek. Pozdní védántový termín, používaný hlavně v kontextu džňánajógy, pro „vnitřní já“ (átman) ve významu „tichý pozorovatel“, který zůstává nedotčen vnějšími událostmi a duševními procesy v mysli vnější (fenomenální) osobnosti.

Karel Werner