saguna brahma (Hind)

saguna brahma [saguṇa brahma] – brahma s atributy. Je to filozofický termín pro podstatu a božský zdroj reality, nazíraný jakožto první manifestovaná entita (zárodek kosmu), obvykle pojatý ve formě nejvyššího (osobního) Boha stvořitele jako Brahma nebo v kontextu jednotlivých tradic jako Višnu, Šiva, Déví nebo i Ganéša.

Karel Werner