samsára (Hind)

samsára [saṃsāra] – „globální proud“, (1) individuální koloběh životů čili sled znovuzrozování jedince v různých existenčních formách a na různých existenčních úrovních, určených karmickým zákonem; (2) globální pulzační proces manifestace fenomenální reality (mnohaúrovňového vesmíru a rozličných druhů jeho obyvatel) v periodicky se obnovujících cyklech vzniku (správněji: vynoření), vývoje, úpadku a zániku (správněji: vstřebání do latentního stavu), s obdobími klidu mezi cykly. Ježto čas je součástí toho procesu, nelze jeho počátek nebo konec pojmově postihnout myslí, která funguje rovněž uvnitř tohoto procesu. Avšak všechny indické náboženské nauky a školy filozofického myšlení (kromě menšinových škol materialismu a skepticismu) uznávají možnost individuálního vysvobození z tohoto cyklu do transcendentní (numenální, absolutní) sféry svobody. Ojediněle se vyskytují též náběhy k nauce o možnosti univerzální transfigurace (spiritualizace) samsárového procesu (srovn. Aurobindo). Častěji, ale i tak poměrně zřídka, je možno se setkat v bhaktických kruzích také se zcela opačným postojem, který vychází z původního advaitového pojetí samsárového procesu jako božské tvořivé hry (lílá). Vyznavač se z oddané lásky k Bohu vzdá cíle osvobození a dá se mu tak říkajíc k dispozici v ochotě zúčastňovat se na jeho samsárové hře jako jeho pokorná loutka podle vůle boží třeba do nekonečna.

Karel Werner