sannjása (Hind)

sannjása [saṃnyāsa] (1) vzdání či zřeknutí se (světského způsobu života); dobrovolný stav bezdomoví, podstoupený z náboženských důvodů, též jako čtvrté stadium života ve starobylém systému ášrama dharma; (2) odříkavý životní styl, zaměřený na duchovní cíl, jenž může být osamocený nebo zkombinovaný s příslušností k určitému klášternímu společenství nebo k řádu potulných asketů. Někdy si toto označení přisvojují pro své příslušníky též ášramové instituce, i když v nich nejde o odříkavý styl života v tradičním smyslu, nýbrž prostě o následování učení jejich gurua v rámci jím definovaných zásad, jež např. v Rajneeshových ášramech připouštěly sexuální promiskuitu.

Literatura:
Olivelle, Patrick (1981), „Contributions to the semantic history of Saṃnyāsa“, Journal of the Oriental Asiatic Society 101, str. 265–274.

Karel Werner