santóša (Hind)

santóša [saṃtoṣa] – spokojenost, skromnost; jeden z pěti příkazů, zahrnutých ve druhém článku (nijama) Pataňdžaliho osmidílné jógy.

Karel Werner